Generalforsamling 2020

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING


D.15. januar afholder Brovst Borgerforening generalforsamling på Braktskov.
Der vil være GRATIS spisning for medlemmer kl.18, mens den ordinære generalforsamling starter kl.19.00.
HUSK spisning kræver tilmelding til info@brovstborgerforening.dk (oplys adresse).
For at foreningen kan forsætte med at skabe og afholde aktiviteter som fastelavn, byfest, Skt. Hans, Ladies Night, jul på Bratskov mm, så skal der nedsættes en ny bestyrelse. Kunne du have lyst til at høre mere om hvad en bestyrelsespost indebærer, så mød op til generalforsamlingen og hør nærmere. Her er der plads til alle.

Oplev fællesskabet og vis din opbakning - så ses vi på Bratskov d.15. januar 2020

Dagens program

18.00: Spisning for medlemmer (kræver tilmelding)
19.00: Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Valg af stemmetæller
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget 2019
8. Valg af bestyrelsen samt suppleanter
På Valg:
Maria Appel (modtager genvalg)
Heidi Lindstrøm (modtager ikke genvalg)
Ann Pedersen (modtager ikke genvalg)
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

Generalforsamling 2019

FANTASTISK opbakning til aftens generalforsamling i Brovst Borgerforening.

Flot fremmøde - og en aften hvor der kom rigtig mange gode forslag på bordet.

Og vigtigst af alt! - der blev valgt en bestyrelse, således Brovst borgerforening fortsat kal bestå, og fortsætte det fantastiske arbejde som der er blevet lagt igennem de år, foreningen efterhånden har eksisteret.

Annoncering af den nye bestyrelse følger! 🙏🏻💪🏻❤️💪🏻

Men giv et “LIKE” og giv noget kærlighed til både den tidligere og nye bestyrelse! ❤️❤️❤️

Vi kan ikke undvære Brovst borgerforening, og det kommer vi heldigvis heller ikke til 🙏🏻❤️