SPONSORNYT: ØLAND SKOV - FANTASTISK NATUR TÆT PÅ BROVST

Øland Skov har også valgt at bakke op omkring Brovst Borgerforening ved at tegne et Guldsponsorat på et år. De bidrager derfor i den grad også til at bygge det fundament, som gør, at vi i Brovst Borgerforening kan afholde diverse arrangementer i løbet af året, der kommer alle borgere i Brovst til gode.

​HISTORIEN BAG ØLAND SKOV...

Øland Skov drives af Mette Glarborg og er den del af Oxholm Skov, som har hørt under Oxholm Gods i mange hundrede år. Hele Oxholms historie er der ikke plads til at fortælle her, men vi kan blot fortælle, at Mettes bedstefar Kaffegrosserer Frode Hansen købte Oxholm Gods i 1962 med tilhørende 601,4 ha - heraf skov 440 ha og 160 ha ager og eng. Kaffegrosser Frode Hansens datter - Kirsten Glarborg - overtog sammen med sin mand Steen Glarborg Oxholm Gods i 1968 og har været i familiens eje indtil 2014, hvor det blev solgt - dvs. delvist idet den nye ejer købte landbrugsjorden, ca. 70 ha skov, og hovedparten af den store bygningnsmasse inkl. kirken.

Familien Glarborg beholdte 378 ha skov og 3 boliger.

I forbindelse med salget blev det muligt at overdrage skoven til døtrene. Skoven er derfor nu opdelt i 3 matrikler - SkovriderSkoven, Bjørne Skoven og Øland Østerskov. Asfaltvejene, som kører nord/øst og Nord/ syd, deler de 3 skove. SkovriderSkoven og Bjørne Skoven - nu kaldet ØLAND SKOV - overtog Mette Glarborg, og søsteren overtog Øland Østerskov.

Øland Skov består af 234 ha og består af 81 ha bøg, 34 ha eg, andet løv 16 ha, gran 55 ha, ædelgran 21 ha, pyntegrønt 11 ha, samt ubevoksede arealer 16 ha. Øland Skov bliver drevet som traditionel skovdrift med afdrifter, tynding, plantning af nye kulturer, vedligeholdelse af ældre kulturer, samt salg af brænde m.m.

Øland Skov er ydermere et fantastisk område for alt slags vildt - bl.a. råvildt, dåvildt,harer, snepper, ravne og nordiske duer.

I Øland Skov ligger den smukke Skovridergård, som blev bygget i 1940. Bygningerne er opført i lyse gule mursten, og består af 2 bygninger som er samlet med to mure som danner en lukket gårdhave. Uden for den lukkede gårdhave findes en stor indhegnet køkkenhave. Indhegningen er nødvendig, da råvildt og dåvildt kommer meget tæt ind på bygningerne. Den ene bygning anvendes som privat bolig for skovejeren, den anden til fyrrum, kontor og værksted m.m.

.

STØT VORES SPONSORER - DE STØTTER OS!

Vi vil i Brovst Borgerforening gerne sige mange tak til Øland Skov og til Mette Galrborg for deres sponsorat og store opbakning. Det sætter vi stor pris på. Hvis du endnu ikke har gjort det, så smut en tur Øland Skovs hjemmeside. Eller endnu bedre, smut en tur forbi skoven.