Hvad ønsker du af DIN by? Hvad blev der af:

 

  • Byfest?

  • Fastelavnsfest?

  • Juletræsfest med slikposer til børnene?

  • Sankt Hans bål?

  • Og meget mere?

 

Savner du også arrangementer for både børn, unge og ældre i Brovst? Brovst Borgerforening blev stiftet i 2015 som en frivillig forening, der arbejder uafhængigt af Brovst Handelsstandsforening. Vores formål er bl.a. at:

  • Løfte det sociale og kulturelle niveau i Brovst ved at igangsætte aktiviteter til fordel for borgere i alle aldre

  • Gøre Brovst til en attraktiv by at bo og bosætte sig i

  • Varetage opgaven at sikre et godt samarbejde mellem de lokale borgere, foreninger og erhvervsdrivende

Mulige arrangementer kunne fx være byfest, udflugter, foredrag, julemarked og meget andet. Men disse arrangementer kan kun ske med DIN støtte, så vil du ikke gerne bo i en by med liv? En by hvor vi i fællesskab løfter det sociale og kulturelle niveau.

Så meld dig ind i Brovst Borgerforening og bak op og hjælp til, der hvor det er muligt. Et medlemskab koster kun 150,- pr. år pr. husstand. Men til gengæld er DU med til at skabe en by med liv og fællesskab for alle - nu og i fremtiden.

Læs mere om, hvordan du bliver medlem.

OM BROVST BORGERFORENING